Tehnologija, novosti in rešitve


Tehnologija, inovacije in rešitve

Oddelek za raziskave in razvoj je srce podjetja; rodil in razvil se je v našem podjetju, na kraju idej, eksperimentiranja in testiranja.

Naš laboratorij je pravo žarišče za oblikovanje in razvoj prototipov, toda je tudi prostor, kjer se stroji, sistemi in materiali uporabljajo za teste, s katerimi se preveri učinkovitost in določi korake za nadaljnje izboljšave.

Kakovost & certifikati

  • Certificazione ICIM
  • Certificazione IQNET
  • Certificazione CISQ
  • Certificazione CSA Group
  • Certificazione Benchmark
  • Certificazione ASTM
  • Certificazione DGUV
  • Certificazione Reach