Vsak proizvod je opremljen z oznako CE

"UNI EN ISO 20345:2012" oznaka potrjuje, da čevelj izpolnjuje bistvene zahteve Evropske direktive 89/686/EGS v zvezi z osebno varovalno opremo (OVO): ergonomičnost; neškodljivost; udobje; trdnost; in da je čevelj predmet postopka za EC certifikat s strani pooblaščenega organa v skladu z direktivo ISO 9001, navedba ŠTEVILKA PROIZVODNE SERIJE omogoča identifikacijo in nadzor vsake faze proizvodnega cikla obutve.

Kakovost & certifikati

  • Certificazione ICIM
  • Certificazione IQNET
  • Certificazione CISQ
  • Certificazione CSA Group
  • Certificazione Benchmark
  • Certificazione ASTM
  • Certificazione DGUV
  • Certificazione Reach